Gjeldende fra 1. januar 2022

Husholdning (t.o.m. 63A) 

Husholdninger med større hovedsikring enn 63A har samme tariff som næring.

Uten avgifterMed avgifter**Med avgifter*
Energiledd17,0 øre/kWh33,64 øre/kWh41,77 øre/kWh
Fastbeløp2.160 kr/år2.700 kr/år2.700 kr/år
Tilbud om sommer- og vinterpriser***
Energiledd vinter (01.11 - 30.04)19,0 øre/kWh36,14 øre/kWh44,27  øre/kWh
Energiledd sommer (01.05 - 31.10)15,0 øre/kWh39,27 øre/kWh
*Beregnet med enova‐avgift for husholdning og regjeringens forslag till full elavgift for april‐desember 2022.
**Beregnet med enova‐avgift for husholdning og regjeringens forslag til redusert elavgift for januar‐mars 2022.
***Krever 1 års bindingstid som følger kalenderåret og timesmåling av forbruk. Hyttekunder får ikke tilbud om sommer‐ og vinterpriser for nettleien.

 

Næring t.o.m. 63A

Uten avgifter
Energiledd17,0 øre/kWh
Fastbeløp2.160 kr/år

Enova‐avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg.

Næring 64A - t.o.m. 125A

Fastbeløp kr/årEnergiledd øre/kWhEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
7.000
15,50
40
10
Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg.
* Vinter: januar-mars og november-desember . Sommer: april-oktober.
Uttak av reaktiv effekt må ikke ved noen belastning være større enn 30% av den aktive effekt som tas ut. Ved større uttak kan netteier kreve at kunden retter på forholdet snarest. Er uttaket større, betaler kunden for den reaktive effekten som er over 30% av den aktive effekten. Dersom den reaktive effekten er stor, kan det lønne seg å sette inn et kondensatorbatteri for å kompensere. 
Betalende maksimaleffekt er det høyeste registrerte timesforbruket i hver enkelt måned.
 

Næring over 125A

Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
18.000
9,00
6,00
70
10
40
10

Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg.
* Vinter: januar-mars og november-desember . Sommer: april-oktober.
Uttak av reaktiv effekt må ikke ved noen belastning være større enn 30% av den aktive effekt som tas ut. Ved større uttak kan netteier kreve at kunden retter på forholdet snarest. Er uttaket større, betaler kunden for den reaktive effekten som er over 30% av den aktive effekten. Dersom den reaktive effekten er stor, kan det lønne seg å sette inn et kondensatorbatteri for å kompensere. 
Betalende maksimaleffekt er det høyeste registrerte timesforbruket i hver enkelt måned.

 

Nettleie høyspent

Kunder med høyspentmåling
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
18.000
8,00
5,00
70
10
40
10

 

Høyspentkunder med egen driftsleder**
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
33.000
8,00
5,00
70
10
40
10

Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg.
*Vinter: januar-mars og november-desember . Sommer: april-oktober.
Uttak av reaktiv effekt må ikke ved noen belastning være større enn 30% av den aktive effekt som tas ut. Ved større uttak kan netteier kreve at kunden retter på forholdet snarest. Er uttaket større, betaler kunden for den reaktive effekten som er over 30% av den aktive effekten. Dersom den reaktive effekten er stor, kan det lønne seg å sette inn et kondensatorbatteri for å kompensere. 
Betalende maksimaleffekt er det høyeste registrerte timesforbruket i hver enkelt måned.
**For anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet.

 

Plusskunde

Energiledd innmating vinter (01.11 - 30.04)-3 øre/kWh eks. mva
Energiledd innmating sommer (01.05 - 31.10)-1 øre/kWh eks. mva

 

Utkoblbart forbruk

For anlegg med utkoblbart forbruk er det et absolutt krav om fjernavlesning og fjernstyrte løsninger for utkobling av forbruket. Bestilling av tariffen gjøres via elektroinstallatør, som må bekrefte at anlegget er i stand til å ta i mot utkoblingsimpuls og koble ut. Ytterligere informasjon om utkoblbart forbruk finnes på her.

Lavspentkunder med 1 times varsel
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
18.000
9,00
6,00
110
0
40
10

 

Lavspentkunder m/momentan utkobling
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
18.000
8,00
5,00
80
0
40
10

 

Høyspentkunder med 1 times varsel
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
33.000
8,00
5,00
110
0
40
10

 

Høyspentkunder m/momentan utkobling
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
33.000
7,00
5,00
80
0
40
10

Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg. 
* Vinter:  Januar-februar og desember. Sommer: mars-november.
Uttak av reaktiv effekt må ikke ved noen belastning være større enn 30% av den aktive effekt som tas ut. Ved større uttak kan netteier kreve at kunden retter på forholdet snarest. Er uttaket større, betaler kunden for den reaktive effekten som er over 30% av den aktive effekten. Dersom den reaktive effekten er stor, kan det lønne seg å sette inn et kondensatorbatteri for å kompensere. 
Betalende maksimaleffekt er det høyeste registrerte timesforbruket i hver enkelt måned.

 

Annet

Byggestrøm
Uten avgifterMed avgifter
Opp/nedtaksgebyr 16A inkl.skapleie5.000 kr6.250 kr
Opp/nedtaksgebyr 32A inkl.skapleie6.500 kr8.125 kr
Opp/nedtaksgebyr 63A inkl.skapleie8.000 kr10.000 kr

Leie av byggestrømskap for kortere tid enn 14 dager faktureres med 1/3-del av prisen.

 

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Kr/år eksl. mvaKr/år inkl. mva
15001875

 

Gjenåpning av anlegg stengt pga. manglende betaling
Ekskl. mvaInkl. mva
8001000

 

Offentlige avgifter 2022
Ekskl. mvaInkl. mva
Enova-avgift husholdninger1,0 øre/kWh1,25 øre/kWh
Enova-avgift næring800 kr/år1000 kr/år
Forbruksavgift (januar - mars)8,91 øre/kWh11,14 øre/kWh
Forbruksavgift (april - desember)15,41 øre/kWh19,26 øre/kWh
Redusert forbruksavgift0,546 øre/kWh0,682 øre/kWh

Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter

Mer info om nettleieprisene og betingelsene finner du her.