Gjeldende fra 1. januar 2021

 

Husholdning (tom. 63A)
Uten avgifterMed avgifter
Energiledd13,0 øre/kWh38,36 øre/kWh
Fastbeløp2.160 kr/år2.700 kr/år
Tilbud om sommer- og vinterpriser*
Energiledd vinter (01.11 - 30.04)14,2 øre/kWh39,86  øre/kWh
Energiledd sommer (01.05 - 31.10)11,8 øre/kWh36,86 øre/kWh

* Krever 1 års bindingstid som følger kalenderåret. Hyttekunder får ikke tilbud om sommer- og vinterpriser for nettleien.

 

Plusskunde
Energiledd innmating vinter (01.11 - 30.04)-3 øre/kWh eks. mva
Energiledd innmating sommer (01.05 - 31.10)-1 øre/kWh eks. mva

 

Næring tom. 125A
tom. 63Afra 64A tom. 125A
Energiledd13,0 øre/kWh12,0 øre/kWh
Fastbeløp2.160 kr/år7.000 kr/år

Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg.

 

Næring over 125A
Vanlig forbrukFastbeløp kr/årEnergiledd øre/kWhEffektledd kr/kW/mnd vinterEffektledd kr/kW/mnd sommer
Store kunder18.0005,36010
Store kunder m/høyspentmåling18.0005,16010
Høyspentkunder (egen driftsleder)*33.0004,55010

Vinter: Januar-mars og oktober-desember. Sommer: april-september.
Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tille
gg. Kostnaden for reaktiv effekt eks. mva er 10 kr/kVAr for månedene april-september og 40 kr/kVAr i månedene januar-mars og oktober-desember.
* For anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet.
 

 

Næring over 125A utkoblbart forbruk
Utkoblbart forbrukFastbeløp kr/årEnergiledd øre/kWhEffektledd øre/kW/mnd vinterEffektledd kr/kW/mnd sommer
Lavspentkunder m/1t utkobling18.0005,31000
Lavspentkunder m/momentan utkobling18.0005,3700
Høyspentkunder m/1t utkobling33.0004,51000
Høyspentkunder m/momentan utkobling33.0004,5700

Vinter: Januar-februar og desember. Sommer: mars-november.
Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg.
Kostnaden for reaktiv effekt eks. mva er 10 kr/kVAr for månedene april-september og 40 kr/kVAr i månedene januar-mars og oktober-desember.
* For anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet.

 

Byggestrøm
Uten avgifterMed avgifter
Opp/nedtaksgebyr 16A inkl.skapleie5.000 kr6.250 kr
Opp/nedtaksgebyr 32A inkl.skapleie6.500 kr8.125 kr
Opp/nedtaksgebyr 63A inkl.skapleie8.000 kr10.000 kr

Leie av byggestrømskap for kortere tid enn 14 dager faktureres med 1/3-del av prisen.

 

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Kr/år eksl. mvaKr/år inkl. mva
15001875

 

Gjenåpning av anlegg stengt pga. manglende betaling
eksl. mvainkl. mva
8001000

 

Offentlige avgifter 2021
Enova-avgift husholdninger1,0 øre/kWh
Enova-avgift næring800 kr/år
Forbruksavgift16,69 øre/kWh
Redusert forbruksavgift0,546 øre/kWh
Merverdiavgift25%

 

Mer info om nettleieprisene og betingelsene finner du her.