Nær halvparten av alle branner i Norge er forårsaket av elektrisk strøm. De fleste boligbranner er utløst av feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av eller feil på elektriske apparater.

I informasjonsfolderen som vi deler ut når vi er på tilsynsbesøk finner du nyttig informasjon som vil være til hjelp for å ivareta et godt sikkerhetsnivå i hjemmet.

Bruk fagfolk

Arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en elvirksomhet som er registrert i myndighetenes sentrale register - Elvirksomhetsregisteret, hvor du kan søke opp fagfolk. ​Arbeidet skal ledes av en faglig ansvarlig (installatør) og utføres av en elektrofagarbeider (elektriker). Begge skal oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Disse virksomhetene er underlagt tilsyn fra Det lokale eltilsyn (DLE) for å sikre at de har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre arbeidene på en trygg måte.