Hensikten med anleggsbidrag er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, samt å fordele disse mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder.

Kunden må betale alle nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen. Dette omfatter timekostnader, materialkostnader og evt. innkjøp av eksterne tjenester. Anleggsbidraget består av både kundespesifikke kostnader og en andel av kostnader i anleggsdeler som flere kan ha nytte av. Dersom kunden selv ikke sørger for graving av godkjent grøft, vil grøftekostnadene inngå i anleggsbidraget.

Anleggsbidraget beregnes ut fra KE Nett sin standard for bygging av nett. Dersom kunden ønsker fordyrende løsninger utover vår standard, må kunden dekke alle merkostnadene med dette.

Anleggsbidraget omfatter de anleggsdelene som KE Nett i normalt bygger frem til grensesnitt mellom  KE Nett og kunden, som hovedregel ved husvegg.

Nytt regelverk for praktisering av anleggsbidrag fra 01.01.2019

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt endringer i regelverket for praktisering av anleggsbidrag. De nye reglene som fører til størst endring er:

  • At det ikke er tillatt å bruke bunnfradrag
  • Et tak på kostnadsoverskridelser som nettselskapene kan kreve at kunden dekker
  • At det skal fastsettes og kreves inn anleggsbidrag på alle nettnivåene, også i regional- og transmisjonsnettet

De gamle reglene vil gjelde for anlegg som er meldt inn eller inngått avtale om før 31. desember 2018, og som blir ferdigstilt innen 31. desember 2019. De nye reglene vil gjelde for anlegg som er meldt inn eller inngått avtale for etter 31. desember 2018, eller som ikke blir ferdigstilt innen 31. desember 2019.