Når man skal bygge eller tilrettelegge et område, er det viktig at man på forhånd sjekker ut avstander til nettanlegg i området. Nettanlegg kan være linjer som går i luft, kabler som ligger i bakken eller nettstasjoner. 

DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap) har definert regler for hvilke minsteavstander man må forholde seg til for å ivareta sikkerhet til bygninger, offentlige plasser etc. Ved brudd på avstandskrav kan man bli økonomisk ansvarlig for å rette opp i etterkant, ved f.eks. at nettanlegg eller bygning må flyttes eller rives.

Det er laget en veileder som beskriver avstandskravene som gjelder nettanlegg, denne finner du her.

Kontakt oss om du er usikker på minsteavstand

Er du i tvil i en byggesak eller trenger mer informasjon? Ta kontakt med oss på e-post post@klepp‐energi.no