• Jærnettet

    Regionalnettet på Sør-Jæren må oppgraderes for å sikre nok kapasitet i framtiden.

KE Nett AS
Jærvegen 548
4351 Kleppe
Postboks 156
4358 Kleppe

Vakttelefon strøm
Tlf: 952 66 400

Personvern