Innspill til søknaden må sendes til NVE innen fristen 1. oktober. Informasjon om hvordan du kan sende inn innspill finnes på NVEs hjemmeside for saken. Her finner du også alle dokumentene i saken, bl.a. tilleggsøknaden fra juni.

I forbindelse med NVEs saksbehandling, vil de gjennomføre befaring av stasjonsplassering ved Tjøtta og trasealternativer ved Re 30. august 2023.  Programmet for befaringen finnes på NVEs hjemmeside for saken. Befaringen er åpen for alle, og Lnett og KE Nett vil være til stede og orientere om sine planer.

KE Nett og Lnett vil sammen arrangere åpen kontordag ved lokalene til  NIBIO Særheim, Postvegen 213, 6. september kl. 12:00-20:00.

Her kan de som ønsker møte opp for å stille spørsmål og få bistand til å sende inn høringsuttalelse til søknaden. Ingen påmelding er nødvendig.