Regjeringen viderefører økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter.

Den foreslåtte ordningen innebærer at kunden får tilbakebetalt en andel av kostnadene over 70 øre pr. kWh eks mva.  For desember er støttesatsen 55 %, mens regjeringen har varslet økning av støttesatsen til 80 % for månedene januar til mars. Taket for kompensasjon er 5000 kWh pr. måned, og ordningen gjelder for husholdninger, ikke fritidsboliger eller næringskunder.

Borettslag med felles strømmåler er foreløpig ikke en del av ordningen, men det jobbes med en løsning for denne gruppen. Det samme gjelder for gårdsbruk.  Du kan selv sjekke om din bolig er registrert som bolig i Kartverket.

Ordningen vil gjelde fra og med strømregningen for desember, som faktureres i januar. Den vil vare til og med mars 2023.

Beløpet som kompensasjonen utgjør vil bli trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Beløpet vil ligge som en egen linje på fakturaen. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundes bankkonto eller trukket fra strømregningen.

Du kan lese mer om kompensasjonsordningen på nettsidene til NVE. Der finner du også noen utregningseksempler som viser hvor mye du kan regne med å få redusert strømregningen, samt svar på noen vanlige spørsmål.

Mer info om bakgrunnen for den nye kompensasjonsordningen finner du på regjeringen.no.

Dersom du har spørsmål om kompensasjonsordningen, kan du kontakte oss - gjerne på epost kundeservice@klepp-energi.no.