Formålet med den nye nettleiemodellen er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere og strømnettet blir bedre utnyttet, og dermed kan en unngå at nettleien i framtiden øker mer enn nødvendig.

Den nye modellen for nettleie ville ha påvirket fordelingen av de inntektene nettselskapene kan hente inn fra sine kunder, men ingen nettselskaper får økte inntekter fra ny nettleiemodell. Den nye modellen har en bedre fordelingsprofil enn den gamle, slik at de kundene som bruker strøm smartere får lavere regning sammenlignet med de som ikke gjør det.

Den nye nettleiemodellen har ingen sammenheng med prisjusteringene som flere nettselskaper, deriblant KE Nett, gjør for 2022. Vi reduserte prisene til våre kunder i 2021, men i 2022 vil prisene øke. Dette skyldes at høyere strømpriser har mangedoblet våre kostnader for strøm som går tapt i strømnettet på veien fra kraftprodusentene til kundene. Disse kostnadene må nettselskapene betale for. I tillegg bidrar høyere investeringer i strømnettet til at NVE har vedtatt en høyere inntektsramme for norske nettselskaper i 2022.

Oversikt over prisene våre på nettleien for 2022 finner du her.