OED har nå besluttet at deler av Statnetts merinntekter i 2022 skal brukes til å redusere nettleien til nettkunder i områder med høye kraftpriser.  Det har tatt tid å komme til enighet om denne ordningen. 

Samtidig opplevde nettselskapene en eskalering i netttapskostnadene på grunn av den høye kraftprisen. Disse kostnadene ble så høye at en i mangel på avklaring fra myndighetene ikke så noen annen mulighet enn å varsle økning av nettleien fra 1. oktober 2022. Denne økningen ble varslet alle kunder den 14.09.22

I forrige uke kom endelig pressemeldingen fra OED hvor de informerer om at det nå er vedtatt at Statnetts ekstrainntekter som følge av dette skal komme nettkundene til gode.  Dette gjøres via en midlertidig ordning som også skal gjelde i 2023.  Ordningen går ut på at det settes en makspris på nettapskostnader, noe som igjen medfører at vi kan la være å gjennomføre den varslede økningen i nettleie. I tillegg settes nettleien ned med ytterligere 5 øre/kWh.  Se for øvrig oppdatert oversikt over nye priser på nettleie som gjelder fra 1.oktober her.

 

 

Mer informasjon?

Du kan også lese mer om den nye nettleiemodellen på energinorge.no/nynettleie