For en husholdningskunde med et årsforbruk på 20.000 kWh vil denne reduksjonen utgjøre ca. kr. 860,- i året.

For næringskundene våre endrer vi også maksimalavrekningen. Her går vi over til månedsavrekning og ulike priser for vinter og sommer.

Hva er nettleie?

Nettleie er det du betaler for å få strømmen trygt levert hjem til deg. Alle betaler nettleie til sitt lokale nettselskap, uavhengig av hvilken strømleverandør de har. Nettleien inneholder et fastbeløp og et beløp som er tilknyttet strømforbruket ditt. Nettleien er i hovedsak delt inn i tre deler:

  • En fast del - fastledd
  • En variabel del - energiledd
  • Offentlige avgifter

Fastledd

Den faste kostnaden er det du må betale for å være tilknyttet strømnettet, uavhengig av hvor mye strøm du bruker. Denne delen går til å dekke drift og vedlikehold av strømnettet.

Energiledd

Denne kostnaden henger sammen med strømforbruket ditt. Det vil si at du betaler en liten sum i leie av strømnettet for hver kilowattime du bruker.

Offentlige avgifter

Offentlige, eller statlige avgifter om du vil, utgjør omtrent halvparten av det du betaler for nettleie, og omfatter blant annet en lovpålagt innbetaling til energifondet Enova, forbruksavgift og merverdiavgift.

Priser 2021

En komplett oversikt over priser på nettleien finner du her.