Fjernvarmeprisen består av to prisledd. Det ene leddet er spotprisen på strøm pr. kWh og det andre er overføringskostnaden. Summen av dette er det som fremkommer som pris pr. kWh. Prisen på fjernvarme skal alltid ligge under prisen på strøm, og det gis derfor en rabatt på 10 % på total pris.

Fjernvarme pr. kWh har et pristak som blir regulert årlig med konsumprisindeksen.

For privatkunder er prisene for 2018:

Overføringskostnad er 44 øre pr. overført kWh, og makspris er 103,69 øre pr. kWh.