Loven gir føringer for selskapet innkjøpsprosesser og for å effektivisere prosessene er KE Nett, i likhet med flere everk i Norden, tilsluttet en kvalifikasjonsordning – Achilles Utilities NCE. Kvalifikasjonsordningen annonseres i EU-tidende en gang i året, slik at leverandørmarkedet informeres om ordningen.

Dette betyr at leverandører som ønsker å levere varer og tjenester til KE Nett som hovedregel skal være registrert og kvalifisert i Utilities NCE. En registrering i Utilities NCEgir ingen garanti for oppdrag fra KE Nett, men leverandøren vil komme opp som mulig tilbyder når det gjennomføres markedssøk i Utilities NCE-basen.

 

Henvendelser om innmelding i kvalifikasjonsordningen rettes til Achilles Utilities NCE.