Loven og forskriften gir føringer for KE Nett sine innkjøpsprosesser.