• Utkoblbart forbruk

  ""

  Utkoblbar tariff tilbys næringskunder som har et fleksibelt forbruk, og aksepterer å bli koblet fra strømnettet for kortere eller lengre tidsrom.

 • Forbruksavgift

  ""

  KE Nett har ansvar for å kreve inn forbruksavgift for elektrisk kraft (elavgift) på vegne av Skattedirektoratet.

 • Leveringsplikt

  ""

  Klepp Energi selger ikke strøm til privatkunder, men i vårt område er det vi som har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har valgt en kraftleverandør.

 • DLE - Det lokale eltilsyn

  Som nettselskap er Klepp Energi med hjemmel i el-tilsynsloven pålagt å føre tilsyn med elektriske anlegg innenfor sitt forsyningsområde. DLE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og tilsynet utføres på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Klepp Energi AS
Jærvegen 548
4351 Kleppe
Postboks 156
4358 Kleppe

Vakttelefon strøm
Tlf: 952 66 400

Personvern