De viktigste bestemmelsene om forbruksavgift er:

  • Det kreves full forbruksavgiftssats på alt forbruk til næringsvirksomhet med unntak av produksjon.
  • Forbruk til administrasjonsbygg i industrien skal også ha full sats når administrasjonen utgjør 80 % av arealet eller mer i bygget.
  • For produksjon kreves en redusert sats. Det er kundens næringskode i Enhetsregisteret i Brønnøysund som avgjør hvilken forbruksavgiftssats anlegget faktureres med i henhold til bestemmelser i forskrift om særavgifter - forbruksavgift på elektrisk kraft.
  • Produksjonsbedrifter skal bekrefte skriftlig næringshovedområde til netteier med utskrift fra Enhetsregisteret som viser berettiget næringskode. Hvis kunden mener å oppfylle krav for redusert sats på anlegget uten berettiget næringskode i Enhetsregisteret, må han kontakte Enhetsregisteret for omregistrering. Det er datoen for registreringen i Enhetsregisteret som er retningsgivende for tidspunktet for endring av forbruksavgiften.

Det er kundens plikt å informere netteier om endringer i næringskode i Enhetsregisteret.

Enkelte anlegg får fullt fritak. Disse er bl.a:

  • Veksthusnæringen. Bekreftelse fra landbrukskontoret må foreligge før fritak gis.
  • Kjemisk produksjon, elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser, må fremlegge egenerklæring.

Vennligst fyll ut skjemaet "Egenerklæring om rett til redusert forbruksavgift for elektrisk kraft" eller skjemaet "Egenerklæring om rett til fritak for forbruksavgift for elektrisk kraft" og send det til oss sammen med en fersk utskrift fra Enhetsregisteret i Brønnøysund hvor firmaets næringskode fremkommer.

I følge forskriftene skal all dokumentasjon fornyes årlig.

Vi sender ut egenerklæringsskjemaet en gang i året til de av våre kunder som har redusert eller er fritatt forbruksavgift. Bedrifter som ikke returnerer skjemaet innen fristen blir fakturert med full avgiftssats.

Dette betyr at samtlige virksomheter med reduksjon/fritak fra forbruksavgift hvert år må sende inn ny dokumentasjon, selv om det ikke er endringer som har betydning for vurdering av avgiftsgrunnlaget. I tillegg må virksomheter som endrer forhold som ikke gir rett til reduksjon/fritak fra forbruksavgift, melde fra til oss.

Ved spørsmål om forbruksavgift, vennligst ta kontakt med oss på epost: kundeservice@klepp-energi.no