Denne leveransen kalles leveringsplikt og er kun ment som en midlertidig ordning til kunden har skaffet seg kraftleverandør.

Prisingen av leveringspliktig kraftleveranse er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) de første 6 ukene og skal ikke overstige områdeprisen på Nord Pool Spot pluss 5,00 øre/kWh eks. mva. Etter de første seks uker skal prisen for leveringsplikt utformes slik at sluttbrukeren gis insentiv til å skaffe seg en ordinær kraftleveringsavtale. Hvordan du gjør dette kan du lese mer om her.

Leveringspliktig kraft faktureres etter følgende priser:

Første 6 uker:Innkjøpspris (månedsmiddelpris på NordPool) + påslag 4 øre/kWh inkl. mva
Etter 6 uker:Innkjøpspris (månedsmiddelpris på NordPool) + påslag 6 øre/kWh inkl. mva