Gjeldende fra 1. januar 2024

Nettleie energi

Denne tariffen gjelder for:

  • Alle privatkunder
  • Næringskunder med forbruk under 100.000kWh/år
  • Næringskunder med forbruk over 100.000kWh/år og hovedsikring t.o.m. 125A
  • Måler med inntakssikring mellom 64A til 125A vil bli beregnet for reaktiv effekt (se rubrikk nettleie effekt for mer info)

Fastleddet er et beløp pr.måned etter hvor mye strøm som brukes samtidig. Fastleddet beregnes i trinn ut fra et gjennomsnitt for tre høyeste timesforbruk i måneden. Disse tre timer kan ikke være samme døgn. Energileddet er et beløp pr. kilowattime (kWh) som er avhengig av når på døgnet strømmen brukes.

 

Fastledd
TrinnKr/mnd uten mva.Kr/mnd med mva.
0 < 5 kW
250
312,5
5 < 10 kW
390
487,5
10 < 15 kW
530
662,5
15 < 20 kW
670
837,5
20 < 25 kW
810
1012,5
25 < 50 kW
1650
2062,5
50 < 75 kW
2100
2625,0
75 < 100 kW
2800
3500,0
Over 100 kW
5390
6737,5

 

 

Energiledd
TidspunktØre/kWh uten avgifterØre/kWh med avgifter
Hverdag dagtid kl. 06:00 - kl. 22:00
25,00
53,05
Natt kl. 22:00 - kl. 06:00 og helg
13,00
38,05

*Beregnet med enova-avgift for husholdning og regjeringens forslag til full elavgift. Deler av industrien betaler en redusert avgift, mens noen spesifikke industrier er helt unntatt forbruksavgift.       

 

Nettleie standmålt anlegg

For anlegg hvor måler ikke har kommunikasjonsmodul så vil forbruket bli stipulert ned til time for time. Avlest målerstand må være oss i hende senest 1. i hver måned. Prisene som er gjeldene for disse er lik som for nettleie energi. Disse anleggene har også et avlesningsgebyr.

 

Avlesningsgebyr for manuell strømmåler

Demontering av kommunikasjonsmodul i AMS-måler koster 2.500 kr inkl.mva.

Årlig avlesningsgebyr for målepunkt som ikke har automatisk avlest måler er kr 1.500 uten mva (kr. 1875 inkl.mva) Ytterligere informasjon om dette finnes på  klepp-energi.no/avlesningsgebyr

 

Plusskunde

Plusskunder betaler ordinær nettleie (fastbeløp, energi- og effektledd, avgifter) for sitt uttak fra nettet. Ved innmating av overskuddsproduksjon vil plusskunden bidra med å redusere elektriske tap i nettet. Dette bidraget betales for gjennom et negativt energiledd. Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder. Mer info om plusskundordingen finnes på på ke-nett.no/Plusskunde.

Energiledd innmating vinter (01.11 - 31.03)-3 øre/kWh eks. mva
Energiledd innmating sommer (01.04 - 31.10)-1 øre/kWh eks. mva
Prosument pris (anlegg over 100 kW)1,49 øre/kWh eks.mva

 

Nettleie effekt

For kunder med et årsforbruk over 100.000 kWh og inntakssikring større enn 125A, vil nettleien bestå av ett fastledd, ett energiledd og ett effektledd. Energileddet er uavhengig av når på døgnet strømmen brukes, mens effektleddet bestemmes av det høyeste registrerte timesforbruket i hver enkelt måned.

Nettleie effekt
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
9600
8,00
4,00
110
20
40
10

Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg. 
* Vinter:  Januar-mars og november-desember. Sommer: april-oktober.
Uttak av reaktiv effekt må ikke ved noen belastning være større enn 30% av den aktive effekt som tas ut. Ved større uttak kan netteier kreve at kunden retter på forholdet snarest. Er uttaket større, betaler kunden for den reaktive effekten som er over 30% av den aktive effekten. Dersom den reaktive effekten er stor, kan det lønne seg å sette inn et kondensatorbatteri for å kompensere. 
Betalende maksimaleffekt er det høyeste registrerte timesforbruket i hver enkelt måned.

 

Nettleie høyspent

Kunder med høyspentmåling
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
9600
7,00
3,00
110
20
40
10

 

Høyspentkunder (egen driftsleder) 1)
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
9600
7,00
3,00
110
20
40
10

Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg. 
* Vinter:  Januar-mars og november-desember. Sommer: april-oktober.
Uttak av reaktiv effekt må ikke ved noen belastning være større enn 30% av den aktive effekt som tas ut. Ved større uttak kan netteier kreve at kunden retter på forholdet snarest. Er uttaket større, betaler kunden for den reaktive effekten som er over 30% av den aktive effekten. Dersom den reaktive effekten er stor, kan det lønne seg å sette inn et kondensatorbatteri for å kompensere. 
Betalende maksimaleffekt er det høyeste registrerte timesforbruket i hver enkelt måned. 1) For anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet.

 

Utkoblbart forbruk

For anlegg med utkoblbart forbruk er det et absolutt krav om fjernavlesning og fjernstyrte løsninger for utkobling av forbruket. Bestilling av tariffen gjøres via elektroinstallatør, som må bekrefte at anlegget er i stand til å ta i mot utkoblingsimpuls og koble ut. Ytterligere informasjon om utkoblbart forbruk finnes her.

Lavspentkunder med 1 times varsel
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
9600
7,00
3,00
140
0
40
10

 

Lavspentkunder m/momentan utkobling
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
9600
6,00
2,00
120
0
40
10

 

Høyspentkunder med 1 times varsel
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
9600
6,00
2,00
140
0
40
10

 

Høyspentkunder m/momentan utkobling
Fastbeløp kr/årEnergiledd vinter* øre/kWhEnergiledd sommer* øre/kWhEffektledd aktiv vinter* kr/kW/mndEffektledd aktiv sommer* kr/kW/mndEffektledd reaktiv vinter kr/kVAr/mndEffektledd reaktiv sommer* kr/kVAr/mnd
9600
5,00
2,00
120
0
40
10

Enova-avgift, forbruksavgift og 25% mva kommer i tillegg. 
* Vinter:  Januar-februar og desember. Sommer: mars-november.
Uttak av reaktiv effekt må ikke ved noen belastning være større enn 30% av den aktive effekt som tas ut. Ved større uttak kan netteier kreve at kunden retter på forholdet snarest. Er uttaket større, betaler kunden for den reaktive effekten som er over 30% av den aktive effekten. Dersom den reaktive effekten er stor, kan det lønne seg å sette inn et kondensatorbatteri for å kompensere. Betalende maksimaleffekt er det høyeste registrerte timesforbruket i hver enkelt måned.

 

Offentlige avgifter *
Uten mvaMed mva
Forbruksavgift (januar-mars)9,51 øre/kWh11,89 øre/kWh
Forbruksavgift (april-desember)16,44 øre/kWh20,55 øre/kWh
Redusert forbruksavgift0,580 øre/kWh0,725 øre/kWh
Enova-avgift husholdninger1,00 øre/kWh1,25 øre/kWh
Enova-avgift næring800 kr/år1000 kr/år

*Med forbehold om evt.endringer

 

Byggestrøm

KE Nett leier ut byggestrømskap på 16A, 32A og 63A. Andre byggestrømskap må kunden holde selv og kunden må betale for til- og frakobling. I utgangspunktet plasseres byggestrømskapet i nærheten av nærmeste trafokiosk eller kabelskap. Dersom det kreves montering av provisorisk kabel, vil kunden belastes for dette. Midlertidige anlegg/byggestrømskap må bestilles senest 2 virkedager før oppsett.

 

Byggestrøm
Uten avgifterMed avgifter
Opp/nedtaksgebyr 16A inkl.skapleie5.000 kr6.250 kr
Opp/nedtaksgebyr 32A inkl.skapleie6.500 kr8.125 kr
Opp/nedtaksgebyr 63A inkl.skapleie8.000 kr10.000 kr

 

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga manglende betaling

Ved tilkobling av anlegg som er steng grunnet manglende betaling belastes et tilkoblingsgebyr på kr 1000 inkl mva.

 

Pliktleveranse

Når kunden ikke har valgt kraftleverandør eller at eksisterende kraftleverandør ikke er leveringsdyktig, er KE Nett pliktet til å forstå kraftleveransen. Dette er å betrakte som en midlertidig ordning og det forventes at kunden raskt finner ny kraftleverandør. Kraften avregnes etter målt eller stipulert forbruk med spotpris i kraftmarkedet og et påslag på 4 øre/kWh inkl.mva. Etter 6 uker økes påslaget til 6 øre/kWh inkl.mva. Overføringstariffen er uberørt av denne leveringsformen.

 

Andre betingelser

Elektrisk energi leveres i henhold til Energi Norges standardavtale for nettleie og tilknytning. KE Nett AS sitt leveringspunkt er det nærmeste punkt på bygget. Netteier kan avgrense energiforbruket dersom overføringssituasjonen skulle kreve det. 

Vanningsannlegg og tørrlegging av jord

Kabelen/linjen må kunden bekoste og vedlikeholde. Netteier avgjør hvor måleren plasseres, oftest vil det bli i avgreiningspunktet fra netteier sine anlegg. Uansett om måleren blir plassert ute ved pumpehuset eller avgreiningspunktet, så er skillet mellom KE Nett sitt nett og kundens private linjer avgreiningspunktet.