Hva går nettleien til?

Nettleien skal dekke kostnadene både i lokalnettet, regionalnettet og sentralnettet og sikre stabil og sikker strømforsyning. Disse kostnadene er hovedsakelig knyttet til investering, drift og vedlikehold, måling, fakturering, kundeservice og vaktberedskap. En stor del av nettleien går til offentlige avgifter.

Alle nettselskapene i Norge har monopol i sine områder gjennom en ordning som heter områdekonsesjon. Nettselskalene er dermed strengt reguglert av staten gjennom sentrale lover og forskrifter.  Det er Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som kontrollerer nettselskapene og som sørger for at nettselskapene ikke tar høyere betalt enn det de har lov til.

Nettselskapene får rammer for hva de kan ta i inntekt fra nettkunden, basert på behovet for investeringer og forsvarlig drift. RME har beskrevet retningslinjer for hvordan nettleien kan fastsettes, mens selskapene selv velger den konkrete utformingen av prisene.

KE Nett har ansvar for å drive mest mulig effektivt for kundene våre, og vi jobber hardt for å kunne levere strømmen sikkert hjem til deg til lavest mulig pris. KE Nett har en av laveste nettleiene i Norge - dette kan du sjekke i RME sin nettleiestatistikk.

Hva består nettleien av?

Nettleien er sammensatt av en fast del (fastledd) og en variabel del (energiledd). Fastleddet er det samme uansett hvor mye strøm som blir brukt, mens energileddet varierer med energiforbruket. Nettselskapene må også kreve inn avgifter som går til staten gjennom nettleien. For en gjennomsnittsbruker går over 50 prosent av nettleien til statlige avgifter som forbruksavgift, merverdiavgift og avgift til Enova.

For en privatkunde med et årlig forbruk på 20.000 kWh og med nettleiepris fra 1. januar 2018 er fordelingen av kostnaden slik:

Bytte nettleieleverandør?

Siden nettselskapene har monopol i sine områder er det ikke mulig å bytte nettleverandør, men kundene kan velge hvilken kraftleverandør de ønsker å kjøpe strøm fra. Mer om dette kan du lese her.