HAN-porten

HAN-grensesnittet (Home Area Network) er en lokal port på måleren (en RJ45 kontakt). Ved å koble kommunikasjonsløsninger/ smarthjem-tjenester til porten når den er åpnet, vil du få tilgang til informasjon om eget forbruk.

 Ved å åpne HAN-porten får du tilgang til forbruksdata og detaljert informasjon om:

  • Strømforbruk i øyeblikket (effektuttak)
  • Strømforbruket siste time
  • Spenningsnivå
  • Overskuddskraft (fra f. eks. solcelleanlegg) som mates inn i nettet (plusskunder)

Hvordan kan du ta i bruk HAN-porten?

Informasjon om strømforbruk er definert som personopplysninger etter personopplysningsloven. Derfor holdes HAN-porten stengt inntil du som kunde bekrefter at den er tilstrekkelig sikret i forhold til din opplevde risiko for at uvedkommende kan koble seg fysisk til din strømmålers HAN-port for informasjonsuthenting.

Informasjon som strømmer fra utstyret til din valgte leverandør av tilkoblingsutstyr og videre til ditt hjemmenettverk, bør også være sikret med fysisk nettverkskabling eller gjennom passordbeskyttet trådløst nettverk. Sjekk gjerne med din leverandør av tilknytningsutstyr om informasjonssikkerheten i løsningen deres.

Du bestiller åpning av HAN-porten på Min Side. HAN porten blir åpnet innen 3 virkedager etter bestilling. Før du får bestilt åpning må du bekrefte at vilkårene er ivaretatt og at du gir samtykke til åpning.  Du vil få en bekreftelse på bestillingen og deretter får du en epost/SMS når porten er åpnet.

Utstyret må du bestille hos andre

Lesing og presentasjon av informasjon fra HAN-porten forutsetter at du anskaffer utstyr for dette formålet. Det finnes løsninger som gjør data om ditt strømforbruk tilgjengelig for presentasjon i en nettleser eller en app på pc, mobil eller nettbrett.

Det finnes allerede flere aktører som tilbyr løsninger som er enkle å koble til og som gjør at du lettere kan ha nytte av forbruksinformasjonen, og at du enkelt kan styre forbruket ditt og dermed oppnå besparelser. Aktuelle leverandører kan sees på hjemmesiden til Norsk elektroteknisk komite.

Hvordan kan jeg stenge av informasjonsstrømmen fra HAN-porten etter jeg har åpnet den?

For å stenge av informasjonsstrømmen tar du kontakt med oss via Min Side, på samme måte som da du ba om åpning. Husk å oppgi målernummeret på den måleren du ønsker at vi skal stenge informasjonsstrømmen fra. Du vil få en bekreftelse per SMS/epost når HAN-porten er avstengt.

Dersom du sier opp nettavtalen/flytter, vil informasjonsstrømmen fra HAN-porten bli avstengt uten at du trenger å ta kontakt for dette.

Kostnader og ansvar

Alle data som kan sendes via HAN-porten skal stilles kostnadsfritt til disposisjon for kunden. Eventuelle kostnader til åpning og stenging av HAN-porten dekkes av KE Nett.

Ved åpning av HAN-porten overtar kunden selv alt ansvar i forhold til tilkoblet utstyr, personvern og bruk/lagring av data som hentes ut via dette grensesnittet. Tilkobling av ikke godkjent utstyr til  KE Nett sitt måleutstyr, som forårsaker feil eller skade på dette, kan medføre erstatningsansvar.

KE Nett kan ikke ta ansvar for direkte eller indirekte kostnader som følge av avbrudd i datastrømmen fra HAN-porten. Bruk av data fra HAN-porten skjer på kundens eget ansvar. KE Nett har ikke ansvar for eventuelle tap som følge av bruken, herunder tap som følge av feil eller mangler ved dataene.