Gravemelding

Den som skal utføre arbeid har ansvaret for å få gravemelding og om nødvendig kabelpåvisning.

Når du tar kontakt med gravemeldingen vil du få utlevert kart som viser hvor det går høyspentlinjer, strøm- og fiberkabler, gass- og fjernvarmerør.

Høyspentlinjer

Vi gjør også oppmerksom på at KE Nett skal varsles ved planlagt arbeid med anleggsmaskiner innenfor 30 m fra ei høyspentlinje. 

Kontakt i så fall Montørleder på tlf. 51 78 94 13.

Kabelpåvisning

Dersom det ligger kabler eller rør der du skal grave, er det viktig å få påvist disse. Det er viktig at den som skal grave sikrer merkingen av de påviste traséene.

Bestill kabelpåvisning her.

Både gravemelding og kabelpåvisning er gratis.

Erstatningsansvar

Skader på våre kabler og rør kan medføre erstatningsansvar for:

  • Reparasjons- og materialkostnader
  • Kostnader som følge av strømbrudd