Nyhetsarkiv

 • Høring av søknad Tjøtta Transformatorstasjon

  Tjøtta trafo

  Lnett og KE Nett sendte i slutten av juni ny tilleggssøknad for prosjektet Håland-Tjøtta-Vagle inkl. Tjøtta transformatorstasjon, til behandling hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE har nå lagt søknaden på offentlig høring med høringsfrist 1. oktober.

 • Strømstøtte

  Dersom du har strømstøtte tilgode og ikke kan se dette har blitt utbetalt, ta kontakt med oss

 • Ny nettleiemodell fra 01.juli 2022

  Fra 1. juli 2022 innføres en ny prismodell for nettleie som skal bidra til å fordele belastningen på strømnettet mer jevnt over hele døgnet. Blir vi smartere strømbrukere, kan vi redusere behovet for fremtidige utbygginger av strømnettet, og dermed holde nettleien lavest mulig.

 • Kompensasjonsordning for høye strømpriser

  Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien.

Siste 6 måneder

 • september (0)
 • august (1)
 • juli (0)
 • juni (0)
 • mai (0)
 • april (0)
KE Nett AS
Jærvegen 548
4351 Kleppe
Postboks 156
4358 Kleppe

Vakttelefon strøm
Tlf: 952 66 400

Personvern