Nyhetsarkiv

  • Kompensasjonsordning for høye strømpriser

    Regjeringen har lagt fram en ordning om kompensasjon for høye strømpriser. Ordningen innebærer at husholdninger vil få deler av sine strømutgifter tilbakebetalt i form av en reduksjon i nettleien.

  • Ny nettleiemodell utsettes

    Etter at stortingsflertallet sist fredag snudde om innføring av ny nettleiemodell, ble det i ett ekstraordinært styremøte i går bestemt at KE Nett utsetter innføringen. Den gamle modellen blir videreført med endrede priser for 2022.

  • Ny nettleiemodell og priser for 2022

    Myndighetene har bestemt at alle strømkunder i Norge får en ny nettleiemodell fra 1. januar 2022. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre for å spare penger og miljøet.

Siste 6 måneder

KE Nett AS
Jærvegen 548
4351 Kleppe
Postboks 156
4358 Kleppe

Vakttelefon strøm
Tlf: 952 66 400

Personvern