Det norske strømnettet er historisk blitt bygget med tanke på effektflyt i én retning: fra større kraftverk i høyspentnettet frem til sluttbrukere i lavspent distribusjonsnett. Plusskunder kan i perioder føre til at effektflyten skifter retning i distribusjonsnettet. Dette kan påvirke spenning og leveringskvalitet til andre kunder. KE Nett må derfor forsikre seg om at produksjonsanlegget er utrustet på en slik måte at det ikke skaper forstyrrelser i nettet.

KE Nett må også forsikre seg om at ett plusskundeanlegg ikke fortsetter å mate inn strøm i et område som er frakoblet det øvrige nettet. Dette kan medføre fare for personell som arbeider i nettet.

Tekniske krav

Det stilles visse tekniske krav til et plusskundeanlegg. Dette slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert leveringskvalitet (iht. Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet) hos andre av våre kunder. Dersom driftsmessige forhold gjør det nødvendig, har KE Nett rett til å koble et anlegg fra nettet.

Oversikt over våre tekniske krav finnes her.