Hvem kan bli en utkoblbar kunde?

Den utkoblbare tariffen tilbys kun til anlegg med hovedsikring/overbelastningsvern på 150A/400V (250A/230V) eller større, noe som tilsvarer 100kW eller mer.

Hva innebærer det å bli en utkoblbar kunde?

Som kunde på utkoblbar tariff vil du kunne bli koblet ut øyeblikkelig, og bli liggende utkoblet fram til det er driftsmessig forsvarlig å bli koblet inn igjen. For å stille denne fleksibiliteten tilgjengelig, vil du få en redusert nettleie.

Vi tilbyr per i dag følgende alternative tariffer og vilkår for fleksibelt forbruk:

  1.  Utkoblbart forbruk klasse I - Momentan varig fjernstyrt utkobling
  2.  Utkoblbart forbruk klasse II - Varsel 1 time før varig (fjernstyrt) utkobling

For all utkoblbar overføring kreves det timesmåling og fjernstyring fra KE Nett. Utkoblbar overføring har som betingelse at det elektriske forbruket (anlegget) skal kobles ut automatisk når KE Nett iverksetter utkoblingsordre.

Mer om hvilke vilkår og avtaler som gjelder for kunder på utkoblbar tariff kan du lese her: