Kunder med strømmåler uten kommunikasjonsmodul vil bli ilagt et årlig avlesningsgebyr etter 1.1.2021. Dette skyldes at håndtering av måleverdier fra slike målere medfører økte kostnader.

Regelverket til NVE gir nettselskapene anledning til å kreve at den enkelte kunde selv dekker slike ekstrakostnader gjennom gebyr, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må dekke disse kostnadene.

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusiv merverdiavgift per år (1875 kroner inklusive merverdiavgift).