Hva er nettleie?

Strømregningen består av to komponenter: kraftpris og nettleie. Kraftforbruket faktureres av din kraftleverandør. Nettleie betaler du til ditt lokale nettselskap, i Klepp kommune er dette KE Nett AS. Prisene på nettleie er fastsatt etter retningslinjer fra myndighetene og kan ikke forhandles. 

Plusskunde

Plusskunder betaler ordinær nettleie (fastbeløp/kapasitetsledd, energi– og effektledd, avgifter) for sitt uttak fra nettet. Ved innmating av overskuddsproduksjon vil plusskunden bidra med å redusere elektriske tap i nettet. Dette bidraget får kunden betalt for gjennom et negativt energiledd. Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

Mer info om plusskundeordningen finnes her.

Effektledd

Betalende maksimaleffekt, både for vanlig og utkoblbart forbruk, er den høyeste registrerte maksimalen i hver enkelt måned. Registreringsperioden for maksimalt uttak er 60 minutter.

Betingelser for utkoblbart forbruk

For anlegg med utkoblbart forbruk er det et absolutt krav om fjernavlesning og fjernstyrte løsninger for utkobling av forbruket. Bestilling av tariffen gjøres via elektroinstallatør, som må bekrefte at anlegget er i stand til å ta i mot utkoblingsimpuls og koble ut. Ytterligere informasjon om utkoblbart forbruk finnes her.

Uttak av reaktiv effekt

Uttak av reaktiv effekt må ikke ved noen belastning være større enn 30% av den aktive effekt som tas ut. Ved større uttak kan netteier kreve at kunden retter på forholdet snarest. Er uttaket større, betaler kunden for den reaktive effekten som er over 30% av den aktive effekten. Dersom den reaktive effekten er stor, kan det lønne seg å sette inn et kondensatorbatteri for å kompensere. 

Betalende maksimaleffekt er den høyeste registrerte maksimalen i hver enkelt måned. Registreringsperioden for maksimalt uttak er 60 minutter.

Gjenåpning av anlegg som er stengt pga. manglende betaling

Ved tilkobling av anlegg som er stengt grunnet manglende betaling belastes et tilkoblingsgebyr på kr. 1.000 inkl. mva.

Pliktleveranse

Når kunden ikke har valgt kraftleverandør eller at eksisterende kraftleverandør ikke er leveringsdyktig, er KE Nett pliktet til å forestå kraftleveransen. Dette er å betrakte om en midlertidig ordning og det forventes at kunden raskt finner ny kraftleverandør. Kraften avregnes etter målt eller stipulert forbruk med spotpris i kraftmarkedet og et påslag. Overføringstariffen er uberørt av denne leveringsformen. Du kan lese mer om leveringsplikt her.

Avlesningsgebyr for manuell strømmåler

Demontering av kommunikasjonsmodul i AMS-måler koster 2 500 kr inkl. mva.

Årlig avlesingsgebyr for målepunkt som ikke har automatisk avlest måler er kr. 1.500 uten mva (kr. 1.875 inkl. mva).

Andre betingelser

Elektrisk energi leveres i henhold til Energi Norges standardavtale for nettleie og tilknytning.

KE Nett AS sitt leveringspunkt er nærmeste punkt på bygget.

Netteier kan avgrense energiforbruket dersom overføringssituasjonen skulle kreve det.

Motorer over 15hk bør ikke tilknyttes uten særlig tillatelse fra netteier. Netteier kan også i særlige tilfeller nekte bruk av motorer under 15 hk.

Vanningsanlegg og tørrlegging av jord

Kabelen/linjen må kunden bekoste og vedlikeholde. Netteier avgjør hvor måleren skal plasseres, oftest vil det bli i avgreiningspunktet fra netteier sine anlegg. Uansett om måleren blir plasser ute ved pumpehuset eller i avgreiningspunktet, så er skillet mellom KE Nett sitt nett og kundens private linjer avgreiningspunktet.

Byggestrøm

KE Nett leier ut byggestrømskap på 16A, 32A og 63A. Andre byggestrømskap må kunden holde selv, men kunden må betale for til- og frakobling. I utgangspunktet plasseres byggestrømskapet i nærheten av nærmeste trafokiosk eller kabelskap. Dersom det kreves montering av provisorisk kabel, vil kunden bli belastes for dette. Midlertidige anlegg/byggestrømskap må bestilles senest 2 virkedager før oppsett.