Internett

Du kan logge deg på Min Side og registrere målerstanden på anlegget ditt.

E-post
Du kan motta en e-post med link som sender deg rett til måleravlesing på internett uten noen form for pålogging. Denne avtalen settes opp under kundeprofil på mine energisider, eller ved å oppgi ønsket e-post adresse til vårt kundesenter.

SMS

Du kan gjøre en avtale med oss om registrering av målerstand via SMS. Denne avtalen kan registreres ved å gå inn på din kundeprofil på mine energisider. Eventuelt kan du sende en SMS til 26166 med teksten KLEM START kundenummer målernummer . Du vil da motta en bekreftelse på at avtalen er satt opp. Hvis noe går galt i disse prosessene kan du ta kontakt med vårt kundesenter så registerer vi avtalen på ønsket telefonnummer. Vi sender deg en SMS når det er tid for måleravlesing. Du svarer på denne med KLEM målerstand, så blir den lagt inn i systemet. Har du registrert to målere på samme telefonnummer sender du en melding pr måler på følgende måte. KLEM målernummer målerstand.

Telefon

Vårt kundesenter tar imot din avlesing per telefon på 51789400.

Måleravlesning

Hvor ofte?
Måleravlesning henger sammen med fakturering. Om du faktureres månedlig, så skal måleren leses av månedlig. For fakturering annenhver måned, så skal måleren leses av annenhver måned. Og likeledes kvartalsfakturering med kvartalsvis måleravlesning.
Du kan inngå avtale med oss om påminning av måleravlesning på SMS eller epost.