KE Nett AS er et lokalt nettselskap på Jæren i Sør-Rogaland. Selskapet er heleid av Klepp Energi Holding AS.

Hovedoppgaven for KE Nett AS er bygging og drift av strømnettet til de vel 9.600 nettkundene i Klepp kommune.

KE Nett AS er lokalisert i sentrum av Klepp kommune, omsetter for ca. 80 mill. kroner og har 14 ansatte og 3 lærlinger.