Klepp Energi AS er et lokalt energiverk på Jæren i Sør-Rogaland. Selskapet er heleid av Klepp kommune.

Hovedoppgaven for Klepp Energi AS, er bygging og drift av strømnettet til de vel 9.000 nettkundene i Klepp kommune.

Våre virksomhetsområder er nettdrift, fjernvarme, gass, internett, tv og telefoni.

Klepp Energi AS er lokalisert i sentrum av Klepp kommune, omsetter for ca. 135 mill. kroner og har 25 ansatte og 4 lærlinger.