• Anleggsbidrag

  ""

  Anleggsbidrag er et engangsbeløp som nettselskapet krever inn fra en kunde for å dekke hele eller deler av kostnaden ved å knytte kunden til strømnettet.

 • Bestille gravemelding

  Den som skal utføre arbeid har ansvaret for å få gravemelding og om nødvendig kabelpåvisning.

 • Erstatningsansvar ved graveskader

  Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker en slik skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Erstatningsbeløpene kan bli store ved alvorlige hendelser.

 • Byggestrøm

  ""

  Vi leier ut byggestrømskap på 16A, 32A og 63A. Skapene er beregnet for provisorisk strøm til mindre anlegg i en byggeperiode.

 • Spør først - grav etterpå

  ""

  Før du går i gang med å grave, sette gjerdestolper, grunnbore eller andre aktiviteter under bakken, er det viktig at du får informasjon om hvor det ligger kabler eller rør.

KE Nett AS
Jærvegen 548
4351 Kleppe
Postboks 156
4358 Kleppe

Vakttelefon strøm
Tlf: 952 66 400

Personvern