Den største utfordringen for klimatiltak og etablering av ny industri i Norge, er å skaffe nok kapasitet i strømnettet. Ved å utnytte kapasiteten i nettet bedre, holder vi kostnadene for kundene lavest mulig over tid. Samtidig begrenser vi miljøinngrepene som følger med nye nettutbygginger. I tillegg får vi en mer rettferdig nettleie, hvor de som betaler strømnettet mest slik at behovet for utbygging øker, betaler noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig
 

Todelt nettleie

Fra 01.07.2022 vil nettleien bestå av to deler:

  • fastledd
  • energiledd

Fastleddet avregnes etter gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i forrige måneden. Det vil si gjennomsnittet av de tre timene i måneden du bruker mest strøm (i løpet av et døgn) utgjør hvilket fastleddstrinn du havner på. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere fastledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å lade elbil sakte om natten.

Det er viktig å merke seg at det er gjennomsnitt i de timene med høyest forbruk som legges til grunn, ikke de høyeste toppene. Kortvarig bruk av effektkrevende utstyr har derfor ikke stor betydning, så lenge det ikke skjer samtidig med mye annet strømforbruk. Hvis du eksempelvis bruker et apparat som bruker 12 kilowatt i 10 minutter måles det som en timeverdi på 2 kilowatt.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid. Det vil også være rimeligere i helgene, når strømnettet er mindre belastet.

Nettleieprisene for 2022 finner du her.

Større mulighet til å påvirke nettleien

Det er særlig to grep du kan ta for å påvirke nettleien din fra 1.7.2022:

  • Passe på at du ikke bruker svært mye strøm samtidig, det vil si i løpet av samme time. For eksempel bør du unngå å vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig.
  • Redusére strømforbruket ditt.

For å redusere energileddet ditt er det strømsparing som gjelder. Jo lavere strømforbruk du har totalt sett, jo lavere blir energileddet.

Gå gjerne inn på Min side for å se på ditt eget strømforbruk og når på dagen du bruker mest strøm. Mye forbruk morgen og ettermiddag er et typisk forbruksmønster for mange

Vil du unngå å gå opp trinn i fastleddet må du fordele strømforbruket ditt utover døgnet. Det er egentlig så enkelt som at du ikke setter på eller bruker alt samtidig. Men; vi ønsker ikke at du setter på verken oppvask, klesvask eller tørketrommel om natten. 

Hva med brannfare?

Vi fraråder bruk av potensielt brannfarlige apparater som vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin på natta. Det er heller ikke så mye å spare på det. Det viktigste er å unngå for mye samtidig bruk av strømkrevende produkter. Elbilen kan du med fordel lade om natten, så lenge du bruker en godkjent ladekontakt. Det finnes også løsninger for lading av elbil som velger det rimeligste tidspunktet for lading.

På sikt vil det også kunne lønne seg å installere smarthjem-teknologi i boligen din, slik at du kan styre oppvarming, varmtvannsbereder og andre apparater som bruker mye kapasitet i strømnettet.

På Elsikkerhetsportalen.no finner du en rekke tips for å holde hjemmet ditt elsikkert.

Mer informasjon?

Du kan også lese mer om den nye nettleiemodellen på energinorge.no/nynettleie