DLE jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.  Dette gjøres ved å føre tilsyn med elektriske lavspenningsanlegg i boliger og virksomheter, i tillegg til elvirksomheter.

Blant de pålagte oppgaver for DLE gitt i instruksverket fra DSB er:

  • Gi  råd om bruk og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr og informerer om årsaker til brann og ulykker forårsaket av elektrisk strøm .
  • Foreta stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i boliger og andre bygninger.
  • Kontrollere at  installatører som monterer anlegg, har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre dette på en trygg måte.
  • Informere alle typer virksomheter om nødvendigheten av å ta elsikkerhet med i sine interne kontrollrutiner. Dermed bedres sikkerheten for de ansatte, og faren for materielle skader reduseres.
  • Bistand i forbindelse med brannetterforskning.

For å utføre de lovpålagte oppgavene benytter DLE eget personell og eksternt sakkyndig personell. Vi har inngått avtale med Frost Kraftentreprenør AS for å bistå oss med elsikkerhetsarbeidet.

Du kan kontakte DLE på tlf. 51 78 94 00 eller på mail dle@klepp-energi.no.