Målet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Det vil si at loven skal bidra til å redusere risikoen for at selskaper forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettigheter og brudd på arbeidsforhold i virksomheten og hos underleverandører og andre forretningspartnere.

Konsernet følger opp lovkravene på vegne av alle selskapene i konsernet, herunder KE Nett.

Redegjørelse

Ett av kravene i Åpenhetsloven er at virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen finner du under Dokumenter på venstre side.

Informasjon

Har du spørsmål om vårt arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, ta gjerne kontakt med oss på post@klepp-energi.no - merk e-posten med Åpenhetsloven.