Fiber- eller fjernvarmekunde?

Vi har skilt ut nettvirksomheten som eget selskap etter krav fra myndighetene. Det betyr at du fremover må forholde deg til to nettsider og to Min Side hos oss.

KE Nett AS
Jærvegen 548
4351 Kleppe
Postboks 156
4358 Kleppe

Vakttelefon strøm
Tlf: 952 66 400

Personvern