Vær særlig oppmerksom på disse hendelsene:

  • Ledninger som har falt ned må ikke berøres og man må holde god avstand.
  • Trær og andre gjenstander som ligger over ledninger må ikke berøres og man må holde god avstand.
  • Berøring av ledninger og trær/gjenstander i berøring med ledninger kan være livsfarlig!
  • Klepp Energi må varsles på tlf. 952 66 400 dersom situasjoner som nevnt ovenfor blir observert.