Standard leveringsvilkår for privat- og næringskunder regulerer hvilken rett nettkunden har ved forsinkelser og mangler. Forbrukerkjøpsloven gjelder også, med visse unntak.

Dersom årsaken til forholdet som har medført skade eller økonomiske tap er et forhold innenfor vår kontroll, så kan KE Nett være erstatningsansvarlig. Nettkunden må dokumentere det faktiske økonomiske tapet. Hvert enkelte tilfelle blir vurdert individuelt.

Kontakt ditt forsikringsselskap

Kontakt ditt forsikringsselskap, som vil foreta en vurdering og eventuell taksering av skaden. Forsikringsselskapet kan så i ettertid kreve regress fra KE Nett.