Ved behov for midlertidig frakobling ved f.eks renovering eller tilsvarende, skal dette meldes via en elektroinstallatør.

Frakobling av et eller flere målepunkt inne i installasjonen (sammenkobling av anlegg) skal også meldes via elektroinstallatør.

Har du tenkt å rive din bolig/installasjon og trenger permanent frakobling, fyll ut skjema under og send inn. Vi vil så ta kontakt med deg.