Hvem har krav på kompensasjon?

  • Kunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer sammenhengende
  • Flere strømbrudd på rad regnes som sammenhengende, dersom det ikke har vært normal strømforsyning i minst to timer sammenhengende i løpet av perioden
  • Ordningen gjelder ikke for kunder med avtaler med utkoplingsklausul

Kompensasjonssatsene

Størrelsen på utbetalingen avhenger av hvor lenge strømbruddet varte. Kompensasjonssatsene er:

  • kr. 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer
  • kr. 1400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer
  • kr. 2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer

For strømbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på kr. 1300 for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.

For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

En og samme juridiske person har krav på bare ett kompensasjonsbeløp, uavhengig av antall sluttkundeforhold/abonnementer som er tilknyttet denne personen.