Endringer etter at Elhub i drift fra 18.02.2019

Flytting: Etter innføring av Elhub er det strømleverandøren din du skal kontakte ved flytting – ikke netteier. Netteier kan imidlertid kontaktes i unntakstilfeller.

Din kontaktinformasjon: Det er strømleverandøren din som skal holde kontaktinformasjonen din oppdatert, og sørge for at oppdateringer meldes videre inn i Elhub. Korrekt informasjon går så videre via Elhub til bl.a. nettselskapene. På den måten får du én aktør å forholde deg til.

Spørsmål om faktura og forbruk: Strømleverandøren blir ditt kontaktpunkt når det gjelder spørsmål om strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk. Netteier kontaktes kun ved spørsmål direkte tilknyttet ditt strømanlegg (nytilknytning/endring av strømanlegg, ved strømbrudd etc.)

Elhub Min side

Du som kunde har mulighet til å logge deg på Elhub for å finne egne abonnement med informasjon om strømforbruk, kraftleverandør og annet. Du vil få mulighet til å styre hvem som skal ha tilgang til dine data i Elhub, og kan benytte webløsningen for styring av tilgang til måleverdier og kundeinformasjon. Det kan for eksempel være å gi tilgang til noen du har avtale med om energiøkonomisering.

Elhub Min side benytter ID-porten for å identifisere deg ved innlogging.

Når skal du kontakte KE Nett?

Du skal fortsatt kontakte oss hvis du for eksempel skal:

 • bygge nytt/knytte nybygg til strømnettet
 • endre/øke effekten på det elektriske anlegget
 • legge om/flytte eksisterende nett
 • endre fra 1-fase til 3-fase
 • sjekke forbruket du har hatt hos en tidligere strømleverandør (hvis du har byttet i det siste)
 • sjekke forbruket for perioder der du ikke har hatt strømleverandør
 • spørre om noe knyttet til opphørsfaktura for nettleie
 • melde fra om farlige forhold i nettet
 • melde fra om eller sjekke status på strømbrudd
 • åpne HAN-port på ny strømmåler
 • grave og trenger å vite hvor kabler i bakken går