Ei forskriftsendring fastsatt av Olje- og energidepartementet krever at det skal være ett tydelig skille mellom nettselskap og andre energiselskap. Hensikten er å tydeliggjøre skillet mellom nettselskapets monopolvirksomhet og kommersiell virksomhet. Dette medfører at mange nettselskap skifter navn og vårt nettselskap heter nå KE Nett, mens selskapet som leverer fjernvarme og Altibox-produkter fremdeles heter Klepp Energi.

På grunn av dette skillet har vi også måttet dele kundedatabasen vår i to - en for nettkunder og en for fiber-/fjernvarmekunder.

For deg som kunde betyr dette:

  • Du får ikke lenger samlefaktura på nettleie og bredbånd/fjernvarme, men vil få to fakturaer å forholde deg til.

  • Du må forholde deg til to Min Side - en for nett og en for bredbånd/fjernvarme

E-faktura og avtalegiro

De av våre kunder som har hatt e-faktura og avtalegiro på bredbånd/fjernvarmefakturaen må aktivere denne på nytt i nettbanken.

Registrere fjernvarmeforbruk

Når du skal registrere fjernvarmeforbruket ditt, må du nå logge på Min Side for bredbånd/fjernvarme.

Du finner mer info om måleravlesning for fjernvarme på klepp-energi.no/fjernvarme/.