Fra 87,50 til 91,25 øre/kWh inklusive merverdiavgift fra 1. januar 2024. Når prisen i enkelttimer går over 91,25 øre/kWh, vil strømstønaden dekke 90 prosent av prisen over dette nivået.