Nye regler for bestilling, oppsigelse og oppdatering av din kontaktinformasjon er blant endringene som kommer med innføring av Elhub i februar 2019. Det er kraftleverandøren som skal utføre disse oppgavene framover. Kraftleverandøren blir også det viktigste kontaktpunktet for deg som har spørsmål knyttet til strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk.

Mer info om hvordan du melder flytting finner du her.

Hva er Elhub?

Elhub er et sentralt IT-system som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å etablere og forvalte Elhub.

For deg som strømkunde vil det bli tilrettelagt en løsning der du selv skal kunne logge inn på Elhub og se dine egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter. Du logger på her: plugin.elhub.no (bruk elektronisk id som f.eks. MinID eller bank-ID).