Innføringen av automatiske strømmålere er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år.

Myndighetene har besluttet at alle nettkunder skal ha nye digitale målere og automatisk avlesning innen 1. januar 2019. Alle målere som ikke tilfredsstiller nye krav vil bli byttet. Mandag 24. november signerte Jæren Everk og Klepp Energi kontrakt med Capgemini om anskaffelse av en nøkkelferdig AMS leveranse med målere fra Aidon og med Eltel Networks AS som installatør.

Samarbeidet mellom Jæren Everk og Klepp Energi sikrer at kundene får en god og effektiv prosess når målerne skal byttes ut. Smart strøm prosjektet et stort prosjekt til over 50 millioner. I Hå og Klepp kommune vil de første målerne settes i ordinær drift innen 1.11.2015 og alle kunder skal ha fått ny måler installert innen utgangen av 2017 – 1 år før fristen. Dette er en stor og krevende jobb, men det er mange nyttegevinster med innføringen - både for kundene og for oss.

Vi kaller det smart strøm

Smart Strøm er betegnelsen på en ny teknologi som innebærer automatisk avlesning av strømmålere. Kundene vil få bedre styring med forbruket sitt, det gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt også klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi mer effektivt. Kunden slipper å lese av strømmåleren sin, informasjonen går automatisk til kraftleverandøren via nettselskapet og kan leses av kunden f eks på internett eller eget display. Strømprisene kan følges fra time til time og de nye målerne gjør det mulig for kundene å styre forbruket sitt mot perioder med lav strømpris.