Er strømmen borte?

Sjekk om det er planlagt strømstans.  Hvis det ikke er tilfelle kan du sjekke ut følgende før du ringer vår vakttelefon: 

 1. Ta en titt ut av vinduet og se om det lyser hos naboen. Dersom lyset er borte hos flere naboer, tyder det på at feilen ligger i nettet utenfor din bolig – kontakt vår vakttelefon for strøm på 952 66 400.
 2. Har strømmen gått bare hos deg? Kontroller at ikke hovedsikringer eller jordfeilbryter har slått ut:
 • Sjekk hovedsikringene. Sjekk først hovedsikringene i sikringsskapet. Sjekk også inntakssikringene om du har dette. Disse finner du enten på loft eller i kjeller, avhengig av om du har luftstrekk eller kabel inn til huset. Hvis noe av dette har slått ut, er det en intern feil i din installasjon, og du må kontakte installatør (elektriker).
 • Har jordfeilbryteren slått ut? Dersom jordfeilbryteren slår ut er det en intern feil i din installasjon. Før du starter feilsøkingen, forsøk å koble inn jordfeilbryteren. Dersom det ikke fungerer, gjør følgende:
  • Ta ut/koble ut alle kurssikringer.
  • Kontrollér at hovedsikringer er ok.
  • Aktivér jordfeilbryteren.
  • Sett inn kurssikringene (en kurs om gangen).
  • Når sikringene på kursen med feil på settes inn, vil jordfeilbryteren slå ut.
  • Ta ut sikringene på kursen med feil før jordfeilbryteren aktiviseres igjen.
  • Videre feilsøking er nå begrenset til én kurs. Ofte vil det være feil i et elektrisk apparat tilknyttet kursen. Koble fra alle apparater og sett deretter inn ett og ett apparat. Når jordfeilbryter slår ut, har du funnet apparatet som har feil.
  • Ta eventuelt kontakt med installatør (elektriker).

Har du halv spenning/ redusert spenning/dimmet belysning?

Dersom du opplever at noen lys i huset lyser bare litt og dersom du bare har strøm i deler av huset, kan det være at du har "halv spenning".

 • Kontrollér inntakssikringer og hovedsikringer hvis du har et trefaseanlegg (3 hovedsikringer), for å sjekke om en av de er slått ut.
 • Har du enfaseanlegg (to hovedsikringer) kan feilen være ute i nettet – kontakt vår vakttelefon for strøm på 952 66 400.