Hva er en plusskunde?

Definisjonen av en plusskunde er "Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon."

Dette vil si at en plusskunde ikke  kan levere strøm til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv.

Det stilles ingen krav til produksjonskilde (sol-, vind-, vann-, bioenergi etc.) for å bli plusskunde.

Prosument

Dersom du leverer mer enn 100 kW ut på nettet, er du ikke lenger plusskunde men prosument. Da må du betale fastledd for all strøm du leverer ut på nettet.

Hva innebærer det å våre plusskunde?

  • Plusskunder selger overskuddskraften til en kraftleverandør.
  • Plusskunder avregnes ikke andre tariffledd for produksjon.
  • Plusskunder avregnes netto energiledd (energiledd for uttak i timer hvor forbruk > produksjon og energiledd for innmating i timer hvor produksjon > forbruk)

Hvordan bli plusskunde?

Dette er framgangsmåten for den som ønsker å bli plusskunde:

  1. Kunden kontakter en godkjent elektroinstallatør som sender melding om installasjonsarbeid til KE Nett. Det skal være vedlagt dokumentasjon om at anlegget oppfyller de tekniske kravene som stilles.
  2. KE Nett behandler meldingen og vurderer behovet for evt. forsterkninger i nettet. Om nettforsterkninger er nødvendig, bekostes dette av kunden iht. våre regler for anleggsbidrag. Forsterkninger utføres av KE Nett etter avtale med kunden.
  3. Kunden inngår plusskundeavtale med KE Nett.
  4. Elektroinstallatør installerer anlegget og sender inn ferdigmelding til KE Nett.
  5. Anlegget settes i drift.

Tilknytningsvilkår

KE Nett har utformet en egen plusskundeavtale. Avtalen er basert på standard tilknytningsavtale, men inneholder i tillegg noen særbestemmelser for tilknytning og nettleie som gjelder for plusskunder.